Vikar Netværket

Akutanbringelser

I Vikar Netværket varetager vi opgaver j.f. §4, stk. 4 inden for lov om Social Service

Der kan opstå akut behov for anbringelse af et barn eller en ung, hvis en myndighed vurderer, at barnet eller den unges livssituation er af alvorlig karakter.

Det er individuelle årsager, der udgør at denne foranstaltning træffes. Eks. Mistrivsel, omsorgssvigt, misbrug, vold mm.  Hvor en anbringelse er nødsaget, men det rette tilbud for barnet eller den unge ikke er fundet.

Der kan også være situationer hvor den nuværende anbringelse ikke matcher barnet eller den unges behov, og hvor det derfor er nødvendigt at træffe afgørelse om ny foranstaltning.

Vikarnetværket logo

Tiltrædelse inden for få timer

Ved akutte særforanstaltninger vedr. anbringelse af et barn eller en ung, træder vi i Vikar Netværket til inden for få timer og løfter opgaven frem til myndighederne har fundet det rette tilbud for anbringelse af barnet eller den unge.

I Vikar Netværket bestræber vi os på, at vi i samarbejde med myndigheden, undgår at et barn eller en ung udsættes for mange skift mellem anbringelse tilbuddene, da skift i forvejen har væsentlig betydning for barnet eller den unges generelle trivsel og udvikling.

Vikar Netværket skal ses som myndighedens forebyggende instans for børn og unges generelle trivsel og udvikling i en svær livssituation.