Vikar Netværket

Mentorstøtte

Mentorstøtte

Mentorstøtte henvises til borgere med behov for personlig støtte som kan hjælpe med at opnå og/eller fastholde en aktivitet. Det kan være aktivitet, job mm., forudsat støtten vurderes at være betydende for fastholdelse. 

Hvorfor mentorstøtte?

Målgruppen for mentorstøtte er alle der har et særligt behov for støtte til at opnå/gennemføre et forløb, arbejde eller aktivitet. Det kan f.eks. være borgere der udskrives fra en psykiatrisk indlæggelse og har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder før udskrivelsen og minimum 6 måneder. Støtten kan variere alt fra at komme op om morgenen for at møde på arbejdspladsen, til hjælp med at kontakte egen læge, jobcenter, generel struktur i dagligdagen og hjælp til daglige gøremål. Timetallet og bevillingen fastsættes af jobcenteret i samarbejde med Vikar Netværket.