Vikar Netværket

Misbrugsbehandling

Hos Vikar Netværket tilbyder vi tilpasset misbrugsbehandling, som følger anbefalinger fra Socialstyrelsen og Center for Misbrugsbehandling. Misbrugsbehandlingen skal være tilpasset det enkelte individs særlige behov og profil. Der er forskning som peger på at rusmiddelproblemer ofte hænger sammen med følgende. 

  • opvækst præget af mobning, omsorgssvigt, seksuelle/fysiske overgreb mm. 
  • Højt forbrug af rusmidler i hjemmet 
  • psykosociale problemer og mistrivsel 
  • faglige og/eller sociale problemer i skolen/arbejde/fritid mm.  
  • Omgangskreds/netværk med højt forbrug af rusmidler skole/arbejde/fritid 

Det kan være  et eller flere af de tidligere nævnte problematikker, som kan være årsagen til misbrug. Rusmidlerne kan derfor blive en måde at dulme de uregulerede følelser på. Hos Vikar Netværket kigger vi derfor bag adfærden og tilrettelægger en misbrugsbehandling, som er tilpasset den enkelte. For os er det vigtigt at kigge på det hele menneske og alt, hvad han/hun kommer med, således at behandlingen tilrettelagt individuelt. 

Hos Vikar Netværket har vi fagligt uddannet personale som tilrettelægger en misbrugsbehandling til den enkelte ud fra nogle redskaber som vi benytter. Vi bruger her bl.a. UNGMAP til at skræddersy en misbrugsudredning til den enkelte og samtaleteknikkerne, MI og KAT som har vist sig at være effektive til behandling af misbruget.

Den motiverende samtale

MI, også kaldet den motiverende samtale. MI tager udgangspunkt i den enkeltes egne ressourcer og egne forslag til evt. løsninger på problematikken. Det er en forudsætning at samtalen handler om forståelse og empati for individets situation og opfattelse, her skal han/hun motiveres og inddrages.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi, også kendt som KAT, er en adfærdsterapi, baseret på tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler som alle påvirker hinanden. Den har til formål at lære han/hun at blive mere opmærksom på hele følelsesregistret for en bedre håndtering af problemstillinger.