Vikar Netværket

Om os

Hvem er vi?

Vikar Netværket bygger på fire grundværdier: anerkendelse, åbenhed, engagement og faglighed. Vi tilbyder blandt andet pædagogisk personale, sundhedsfagligt personale samt personale som er uddannet indenfor socialområdet. Personalet har forskelligartede kompetencer fra blandt andet psykiatri, socialpædagogisk arbejde, sundhedspleje, misbrug, selvskade, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser m.m. Fælles for alle ansatte er at de har en bred erfaringsflade i arbejdet med mennesker i udsatte positioner. 

vikarnetværket telefon
samtaler hos vikarnetværket

Personale

Vores personale er nysgerrige og går ydmygt til opgaven
for at forstå borgerens adfærd og behov, og arbejder med afsæt i en anerkendende tilgang med fokus på kerneopgaven.
Samtidig er personalet vant til at håndtere konfliktfyldte
problemstillinger, herunder også udadreagerende adfærd.
Vi bestræber os på at tilgå jeres struktur med afsæt i organisationens værdigrundlag og med en engageret og faglig tilgang.

samtaler hos vikarnetværket

Mahmood Ugla​

Indehaver & direktør

Telefon: 51911365

Søren Nissen

Indehaver & direktør

Telefon: 31345299