Vikar Netværket

Pædagogisk støtte jf. §85

Vikar Netværket tilbyder pædagogisk støtte, omsorg og hjælp til at styrke udviklingen af færdigheder til borgere der har brug for den nødvendige støtte, grundet nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problematikker.

Med pædagogisk støtte gennem Vikar Netværket tilbydes der følgende

  • Støtte til daglige gøremål samt struktur og forudsigelighed
  • Give de nødvendige redskaber til at få hverdagen til at fungere i overensstemmelse med udvikling og behov
  • Støtte/motivere den unge/voksen i deres udvikling
  • Gøre borgeren mere opmærksom på tanker, følelser og adfærd og lære at være i dem

Vikar Netværket lægger stort vægt på, at alle mennesker er forskellige: Derfor skal borgere behandles forskelligt med udgangspunkt i deres behov. Vi tilrettelægger derfor en struktureret handleplan, som giver borgeren den nødvendige forudsigelighed for at kunne styrke borgerens færdigheder.