Vikar Netværket

Særforanstaltning

Vikar Netværket tilbyder kommunerne skræddersyede døgnbemandede løsninger til borgere, der på grund af udfordrende og risikofyldt adfærd har behov for en særlig styrket indsats, hvor normeringen minimum er 1:1. Denne særlige foranstaltning har det dobbelte formål at skabe tryghed og samtidig muliggøre en faglig udredning og behandling af borgeren, så vedkommende over tid kan opnå et bedre liv med højere livskvalitet. Da alle mennesker er unikke, tilrettelægges denne foranstaltning individuelt for at imødekomme den enkelte borgers behov.
ing af borgeren mulig, så borgeren med tiden kan få et bedre liv med højere livskvalitet. Alle mennesker er forskellige og derfor er særforanstaltningen individuelt tilrettelagt. 

Hvornår tilbydes en særlig foranstaltning?

Den særlige foranstaltning tilbydes til belastede børn, unge og voksne, der udviser udfordrende og risikofyldt adfærd og har behov for støtte. Dette tilbud er rettet mod dem, som på grund af deres adfærd ikke kan indpasses i et ordinært tilbud inden for deres målgruppe.

Vikar Netværket tilbyder pædagogisk støtte, omsorg og hjælp til at styrke udviklingen af færdigheder for borgere, der har brug for den nødvendige støtte på grund af nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problematikker.

Med pædagogisk støtte gennem Vikar Netværket tilbyder vi følgende:

  • Støtte til daglige gøremål samt struktur og forudsigelighed
  • Give de nødvendige redskaber til at få hverdagen til at fungere i overensstemmelse med udvikling og behov
  • Støtte og motivation af den unge/voksne i deres udvikling
  • Hjælp til at gøre borgeren mere opmærksom på tanker, følelser og adfærd og lære at håndtere dem

    Vikar Netværket lægger stor vægt på, at alle mennesker er unikke: Derfor skal borgere behandles forskelligt med udgangspunkt i deres individuelle behov. Vi tilrettelægger derfor en struktureret handleplan, som giver borgeren den nødvendige forudsigelighed og støtte for at kunne styrke deres færdigheder.

Hvad er formålet?

Formålet med særforanstaltninger er at skabe de trygge rammer, borgen har brug for, for at reducere den problemskabende adfærd og styrke borgerens udvikling af personlige og sociale færdigheder, gennem relations- og motivationsarbejde. Der vil der være fokus på, at omgivelserne giver mulighed for at skabe udvikling af færdigheder, der har til hensigt at gøre borgeren livsduelig.​

Vikar Netværket har særligt fokus på faglighed og engagement. Vikar Netværket kan derfor indenfor få timer tilrettelægge en vagtplan samt strukturplan for borgeren, som skaber den nødvendige forudsigelighed, borgeren har brug for døgnet rundt.