Vikar Netværket

Støtte-kontaktperson

Vikar Netværket tilbyder støtte – kontaktpersoner jf. Lov om Social Service §52, stk. 3 nr. 6 samt §76, stk. 2 Vikar Netværket arbejder ud fra en anerkendende tilgang med henblik på forandring hos det enkelte individ. Vi tilbyder barnet eller den unge særlig støtte for at bekæmpe misbrug og/eller kriminalitet. Derudover giver vi den nødvendige støtte for at fastholde skolegang. Hos Vikar Netværket har vi fokus på at inddrage forældrene, for at skabe en bedre forståelse af barnets/unges udvikling, samtidigt støtte barnet/den unge i at være mere tydelig i sine ønsker, håb, samt grænsesætning.