Vikar Netværket

Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren

Vikar Netværket tilbyder §54 støtte til forældremyndighedsindehaveren under anbringelsen af et barn eller ung. 

Forældremyndighedsindehaveren har ret til støtte i perioden, hvor barnet/unge er anbragt udenfor hjemmet. Formålet er at være støttende, lyttende samt følge den udarbejdede handleplan. Vikar Netværket er neutrale i sagen, hvilket har vist sig at have en gavnende effekt for forældremyndighedsindehaveren. Vikar Netværket hjælper forældrene med at løse de behov der kunne være under en anbringelse af barnet/unge, dette kan styrke samarbejdet mellem forældre, myndighed og barn/ung.