Vikar Netværket

Priser

Vores priser er til forhandling

Alle mennesker er forskellige; derfor skal borgere behandles forskelligt, med udgangspunkt i deres behov. Vi forhandler priser med udgangspunkt i den enkelte opgave, i samråd med institutionen, således at vi sammen når til enighed.