Vikar Netværket

Ydelser

Vi opererer med tre forskellige kategorier af vikariater. Tag et kig på hvilket vikariat der bedst matcher jeres behov for vikardækning

Akut vikariat

Hvor vi tiltræder ved akut opstået sygdom eller ved behov for vikardækning; dette i form af en akut tilkaldefunktion.

Længerevarende vikariat

Hvor vikarer ansættes i en længere periode ved behov. Dette kan eksempelvis være grundet en længerevarende sygemelding eller ved barsel m.m. Ved et længerevarende vikariat vil vi forsøge så vidt muligt at dække behovet med samme vikarer, således at vi sikrer borgerne en genkendelig og tydelig struktur. 

Akut længerevarende vikariat

Hvor vores vikarer tiltræder akut på alle tidspunkter af døgnet. Ved behov for akut hjælp, er vi kun et opkald væk og vores vikarer kan træde til indenfor få timer. 

Derudover arbejder vi også med enkeltmandsprojekter, hvis behovet for skærmning opstår. I nogle tilfælde kan der opstå situationer, hvor den nødvendige løsning er at skærme borgeren, med henblik på at genskabe struktur og tryghed for den enkelte.