Vikar Netværket

Vikar Netværket

– kun et opkald væk

Vi er Jeres pædagogiske løsning når behovet opstår. Vi tilbyder bl.a. pædagogisk personale, som løser udfordringer med afsæt i en anerkendende pædagogisk tilgang.

Sammensætning af personale hos Vikarnetværket

Hvad kan vi?

Vi løser pædagogiske opgaver, når behovet for vikardækning opstår. Vores personale arbejder med afsæt i en anerkendende pædagogisk tilgang på den måde at borgeren bliver set og hørt som et helt menneske. Vi bestræber os på at alle mennesker skal ses som et unikt menneske, frem for at rette fokus mod diagnosen eller problemet. Menneskers adfærd skal ses som handlinger, da mennesket er et handlende individ, hvis adfærd afspejler behov, forestillinger og følelser. Vores personale anlægger et helhedssyn gennem arbejdet og centrerer sig om kerneopgaven. Vores personale rummer en generel bred erfaring indenfor det pædagogiske arbejdsområde, herunder specialpædagogisk arbejde, psykiatri og sundhedsplejen. Personalet er vant til at arbejde med børn og voksne, med komplekse vanskeligheder og de har en bred erfaring i relationsdannelse. Personalet er vant til at arbejde med struktur og rammesætning med udgangspunkt i borgerens behov.

”Anerkendelse af et andet menneske forudsætter, at vedkommende ses som et unikt menneske frem for at fokusere på problemet eller diagnosen”

Vores målgruppe

Børn, unge og voksne med behov for pædagogisk støtte
Domsanbragte type 2-3
Udviklingshæmning og handicaps
Udadreagerende adfærd, selvskade, misbrug, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelser m.m.

Vi tror på anerkendelse med afsæt i tre dimensioner:

Den retslige

Sikrer at alle borgere har samme lovmæssige rettigheder som andre. Borgeren anerkendes som et selvstændigt, handlende menneske med værdi.

Den følelsesmæssige

Ethvert menneske har behov for at indgå i et følelsesmæssigt forhold til andre, mens man anerkendes som den man er.

Den sociale

Borgeren inkluderes ikke bare fysisk, men anerkendes og ses i sociale fællesskaber.

Vikar netværket sammensætter de bedste arbejdersgiver og arbejdsbruger