Vikar Netværket

Misbrugsbehandling

Hos Vikar Netværket tilbyder vi tilpasset misbrugsbehandling, som følger anbefalinger fra Socialstyrelsen og Center for Misbrugsbehandling. Misbrugsbehandlingen skal være tilpasset den unges særlige behov og profil. Der er forskning som peger på at rusmiddelproblemer hos unge ofte hænger sammen med følgende. 

  • Opvækst præget af mobning, omsorgssvigt, seksuelle/fysiske overgreb mm. 
  • Højt forbrug af rusmidler i hjemmet 
  • Psykosociale problemer og mistrivsel 
  • Faglige og/eller sociale problemer i skolen 
  • Omgangskreds/netværk med højt forbrug af rusmidler skole/arbejde/fritid 
 

Oftest er de andre udfordringer i den unges opvækst, som fylder mest og er årsagen til misbruget. Det er et eller flere af de tidligere nævnte problematikker, som kan være årsagen til misbrug. Den unge bruger derfor rusmidlerne som et slags “plaster på såret” for at fjerne evt. tanker og følelser. Hos Vikar Netværket kigger vi derfor bag adfærden og tilrettelægger en misbrugsbehandling, som er tilpasset den enkelte unge som ikke kun har fokus på forbruget af rusmiddel, men at der tages hånd om hele den unges situation. 

Hos Vikar Netværket har vi fagligt uddannet personale som tilrettelægger en misbrugsbehandling til den unge udefra med nogle redskaber, vi bruger her bl.a. UNGMAP til at skræddersy en misbrugsudredning til den unge og samtaleteknikkerne, MI og KAT som har vist sig at være effektive til behandling af misbruget. 

 

Den motiverende samtale

MI, også kaldet den motiverende samtale. MI tager udgangspunkt i den unges egne ressourcer og egne forslag til evt. løsninger på problematikken. Det er en forudsætning at samtalen handler om forståelse og empati for den unges situation og opfattelse, her skal den unge motiveres og inddrages.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi, også kendt som KAT, er en adfærdsterapi, baseret på tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler som alle påvirker hinanden. Den har til formål at lære den unge at blive mere opmærksom på hele følelsesregistret for en bedre håndtering af problemstillinger.

Ring for at høre mere!