Vikar Netværket

Ungestøtte - BL §114-116

Vi tilbyder ungestøtte til unge i alderen 18- 23 år, der har været anbragt eller haft en kontaktperson op til det 18. år. Formålet med ungestøtte er at bidrage til at den unge får en god overgang til voksenlivet samt styrke den unges evne til at klare sig selvstændigt og trives som voksen. Støtten som den unge kan få hjælp til, kan være håndtering af personlige udfordringer, rådgivning om sociale eller følelsesmæssige udfordringer, støtte til beskæftigelse eller uddannelse etc.

 

Ring for at høre mere!