Vikar Netværket

Akutanbringelse - BL §12, stk. 3.

Hos Vikar Netværket varetager vi opgaver jf. §12, stk. 3 i Barnets lov.

Der kan opstå akut behov for anbringelse af et barn eller en ung, hvis en myndighed vurderer, at barnet eller den unges livssituation er af alvorlig karakter. Individuelle årsager som omsorgssvigt, vold, mistrivsel eller misbrug kan være afgørende faktorer for at et barn eller en ung akutanbringes.

I nogle tilfælde er det essentielt at anbringe et barn eller en ung akut, selvom det rette tilbud ikke er fundet endnu. Der kan opstå situationer, hvor den aktuelle anbringelse ikke opfylder barnets eller den unges behov tilstrækkeligt, hvilket kan kræve en vurdering af alternative foranstaltninger.

Tiltrædelse inden for få timer

Ved akutte særforanstaltninger vedrørende anbringelse af et barn eller en ung, træder Vikar Netværket til inden for få timer og løfter opgaven indtil myndighederne har fundet det rette tilbud for barnet eller den unge.

I Vikar Netværket bestræber vi efter et godt samarbejde med myndighederne for at minimere antallet af skift af et barn eller en ung mellem anbringelsestilbuddene, da hyppige skift i forvejen har væsentlig betydning for barnet eller den unges generelle trivsel og udvikling. Vikar Netværket skal ses som myndighedernes forebyggende instans for børn og unges generelle trivsel og udvikling i en svær livssituation.

Vikarnetværket logo

Tiltrædelse inden for få timer

Ved akutte særforanstaltninger vedr. anbringelse af et barn eller en ung, træder vi i Vikar Netværket til inden for få timer og løfter opgaven frem til myndighederne har fundet det rette tilbud for anbringelse af barnet eller den unge.

I Vikar Netværket bestræber vi os på, at vi i samarbejde med myndigheden, undgår at et barn eller en ung udsættes for mange skift mellem anbringelse tilbuddene, da skift i forvejen har væsentlig betydning for barnet eller den unges generelle trivsel og udvikling.

Vikar Netværket skal ses som myndighedens forebyggende instans for børn og unges generelle trivsel og udvikling i en svær livssituation.