Vikar Netværket

Aflastning eller afløsning - SEL §84

Vikar Netværket tilbyder aflastning eller afløsning efter servicelovens §84. Denne indsats tilbydes til personer, såsom ægtefælle, forældre eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vores personale har erfaring med at håndtere forskellige udfordringer og behov og arbejder tæt sammen med både omsorgspersoner og den plejekrævende for at sikre en sammenhængende indsats. Målet er at give omsorgspersonerne den rette støtte, så de kan levere den bedst mulige pleje og støtte til deres nærmeste.