Vikar Netværket

Målgrupper

Hos Vikar Netværket arbejder vi med følgende målgrupper, som kræver en socialpædagogisk støtte jf. Barnets lov.

  • Børn og unge med komplekse sociale, adfærdsmæssige og emotionelle udfordringer
  • Børn og unge med udadreagerende adfærd.
  • Børn og unge med selvskadende adfærd.
  • Børn og unge, der er selvmordstruet.
  • Børn og unge, der er kriminalitetstruet.
  • Børn og unge med begyndende misbrugsproblematikker.
  • Børn og unge med personlighedsforstyrrelser

Under fanen Børn og Unge kan du se, hvilke ydelser vi tilbyder de målgrupper som vi arbejder med til dagligt hos Vikar Netværket.