Vikar Netværket

Mentorstøtte

Mentorstøtte – LAB §167

Vikar Netværket tilbyder mentorstøtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §167 til en person der har et særligt behov for støtte til at opnå selvforsørgelse og/eller gennemføre/fastholde en uddannelse, forløb eller en aktivitet. Aktiviteten kan være alt fra virksomhedspraktik til et forløb/tilbud, som kommunen bevilliger den enkelte borger, men som den unge har behov for støtte til at møde op til. Støtten, som vi i Vikar Netværket tilbyder kan variere alt fra at komme op om morgenen for at møde op til den aktivitet borgeren skal deltage i, hjælp med at kontakte egen læge, kontakt til jobcenter, generel struktur i dagligdagen og hjælp til daglige gøremål. Timetallet og bevillingen fastsættes af jobcenteret i samarbejde med Vikar Netværket.