Vikar Netværket

Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren – BL §75

Hos Vikar Netværket tilbyder vi også støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Formålet med støtten er at styrke forældrenes evne til at håndtere udfordringer og skabe et sundt og trygt miljø for deres barn. Støttepersonen kan tilbyde rådgivning, vejledning og hjælp til forældrene på deres individuelle behov og situation. Dette kan f.eks. være at forældrene får hjælp til at opbygge sunde forældre-barn relationer og/eller styrker forældrenes evne til at håndtere konflikter etc.

Vikarnetværket logo

Tiltrædelse inden for få timer

Ved akutte særforanstaltninger vedr. anbringelse af et barn eller en ung, træder vi i Vikar Netværket til inden for få timer og løfter opgaven frem til myndighederne har fundet det rette tilbud for anbringelse af barnet eller den unge.

I Vikar Netværket bestræber vi os på, at vi i samarbejde med myndigheden, undgår at et barn eller en ung udsættes for mange skift mellem anbringelse tilbuddene, da skift i forvejen har væsentlig betydning for barnet eller den unges generelle trivsel og udvikling.

Vikar Netværket skal ses som myndighedens forebyggende instans for børn og unges generelle trivsel og udvikling i en svær livssituation.