Vikar Netværket

Støttekontaktperson – BL §32, stk. 1, nr. 3.

Hos Vikar Netværket tilbyder vi støttekontaktpersonsordning jf. §32, stk. 1, nr. 3 i Barnets lov. En støttekontaktperson har en væsentlig rolle i at tilbyde støtte til barnet/den unge. Dette kan være i form af vejledning, netværksopbygning og socialt samvær til et barn/en ung, der har behov for ekstra støtte / hjælp i hverdagen. Barnet/den unge kan have behov for hjælp til f.eks. opbygge sociale relationer, hjælp til at finde bolig, hvis der er behov for det, hjælp til økonomi, få etableret daglige rutiner eller håndtere forskellige udfordringer i livet.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang med henblik på at skabe forandring hos det enkelte individ. Vi tror på, at alle mennesker har potentiale for udvikling og vi arbejder aktivt med det enkelte individ for at fremhæve individets styrker og støtte ham/hende i at opnå deres mål. Vi har hos Vikar Netværket fokus på at inddrage netværket, for at skabe en bedre forståelse af barnets/den unges udvikling, samtidigt med at vi støtter barnet/den unge i at være mere tydelig i sine ønsker, håb samt grænsesætning.