Vikar Netværket

Ledsagerordning – SEL §97

Vikar Netværket tilbyder ledsagerordning efter servicelovens §97. Denne ordning tilbydes til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Formålet med denne ordning er blandt andet at fremme den enkeltes trivsel, selvstændighed og deltagelse i samfundet ved at tilbyde hjælp og støtte til at håndtere udfordringer eller begrænsninger, de kan opleve på grund af deres særlige behov.

Ledsagerordning kan være til gavn for personer med forskellige typer af funktionsnedsættelser, personer med psykiske udfordringer eller andre, der har behov for ekstra støtte for at kunne deltage i samfundet på lige vilkår med andre. Ledsagerordning er med til at sikre, at alle borgere har adgang til ressourcer, de har brug for, for at kunne leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.