Vikar Netværket

Bostøtte - SEL §85

Vikar Netværket tilbyder bostøtteordning til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Bostøtte efter servicelovens §85 består i at yde hjælp, støtte og omsorg til den enkelte borger til selvstændigt at klare dagligdagen i egen bolig.

Med en §85 indsats gennem Vikar Netværket tilbydes følgende:

  • Støtte til daglige gøremål samt struktur og forudsigelighed
  • Give de nødvendige redskaber til at få hverdagen til at fungere i overensstemmelse med udvikling og behov.
  • Støtte/motivere den voksne i deres udvikling.
  • Gøre borgeren mere opmærksom på tanker, følelser og adfærd og lære at være i dem.

Vikar Netværket lægger stort vægt på, at alle mennesker er forskellige: Derfor skal borgere behandles forskelligt med udgangspunkt i deres behov. Vi tilrettelægger derfor en struktureret handleplan, som giver borgeren den nødvendige forudsigelighed for at kunne styrke borgerens færdigheder.