Vikar Netværket

Familiebehandling - BL §32, stk. 1, nr. 5

Familiebehandling har til formål at sikre, hverdagen fungerer i familien. Familiebehandling dækker forskellige typer af indsatser og kan foregå på forskellige måder alt efter familiens behov og de udfordringer familien skal have hjælp til. Familiebehandling kan blandt andet indeholde:

  • Observationer af barnet/familien.
  • Hjælp med at skabe struktur i familien.
  • Rådgivningssamtaler med en familiebehandler etc.

Vi forsøger i så vidt muligt omfang at matche en familiekonsulent, som kan tale et sprog, som familien forstår samt sørger for, at konsulenten kender til families kulturelle baggrund. Vi er optaget af at understøtte den kultur og eventuelle religiøse baggrund borgeren kommer fra. Alt sammen vil vi gøre i en bestræbelse på at skabe en tryg hverdag, hvor borgeren vil møde autentiske, troværdige voksne, der fremstår velreguleret og faglig stærk funderet.