Vikar Netværket

Særforanstaltning

Særforanstaltning bliver igangsat som midlertidige eller ekstraordinære tiltag for at håndtere specifikke udfordringer eller situationer. Særforanstaltningerne kan være individuelt tilpassede planer, der implementeres for at støtte personer med særlige behov eller udfordringer samt sikre at der bliver taget hånd om de involveredes behov og sikkerhed på passende vis.

Særforanstaltninger tilbydes til belastede børn og unge, der udviser udfordrende og risikofyldt adfærd og har behov for støtte. Dette tilbud er rettet mod dem, som på grund af deres adfærd ikke kan indpasses i et ordinært tilbud inden for deres målgruppe.

Vikar Netværket tilbyder pædagogisk støtte, omsorg og hjælp til at styrke udviklingen af færdigheder hos borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger.

Hos os tilbyder vi gennem vores pædagogiske støtte følgende:

  • Hjælp/støtte til daglige gøremål samt skabelse af struktur og forudsigelighed.
  • Vi sørger for de nødvendige redskaber til at håndtere hverdagen i overensstemmelse med den enkeltes individuelle udvikling og behov.
  • Støtte og motivation til den unge/voksnes udvikling.
  • Øge den unges bevidsthed om tanker, følelser og adfærd samt lære at håndtere dem.

Hos Vikar Netværket lægger vi stor vægt på, at alle mennesker er unikke. Vi sørger derfor, at vores tilgang til borgerne er i overensstemmelse med deres særlige behov. Vi planlægger derfor også en struktureret handleplan, som skaber forudsigelighed og giver den nødvendige støtte til at styrke borgerens færdigheder. Øverst på formularen

Hvad er formålet med en særforanstaltning?

Formålet med en særforanstaltning er at skabe en tryg ramme, der kan mindske den uønsket adfærd hos borgeren og fremme udviklingen af personlige og sociale færdigheder hos borgeren gennem relation -og motivationsarbejde. Fokusset med borgeren vil være at skabe omgivelser, der gør det muligt at udvikle færdigheder, som sigter mod at styrke borgerens kompetencer.


Hos Vikar Netværket er der særligt fokus på høj faglighed og engagement. Vi kan derfor indenfor kort tid udarbejde en vagtplan samt strukturplan for borgeren, som skaber den nødvendige forudsigelighed, borgeren har brug for døgnet rundt.