Vikar Netværket

Målgrupper

Hos Vikar Netværket arbejder vi med følgende målgrupperne, som kræver en socialpædagogisk støtte jf. Serviceloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

  • Voksne med autismespektrumforstyrrelser.
  • Voksne med personlighedsforstyrrelser
  • Voksne med selvskadende adfærd
  • Voksne med udadreagerende adfærd
  • Voksne med spiseforstyrrelse 
  • Voksne med misbrugsproblematikker 
  • Voksne med udviklingshæmning 
  • Voksne med socio-emotionelle vanskeligheder
  • Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte til voksne 

Under fanen Voksne kan du se, hvilke ydelser vi tilbyder de målgrupper som vi arbejder med til dagligt hos Vikar Netværket.