Vikar Netværket

Vikardækning

Hos Vikar Netværket prioriterer vi høj faglighed, kontinuitet, relationsarbejde og tillid. Vi tilbyder servicemindede og tillidsfulde vikarer med relevant uddannelse og/eller erhvervserfaring. Uanset varighed og tidspunkt for indsatsen sørger vi for at finde vikarer med præcis de kompetencer I efterspørger. Vi dækker opgaver inden for det socialpædagogiske og sundhedsfaglige felt, og er specialister i at varetage opgaver inden for børn og unge samt voksenområdet.

Vikar Netværket træder til med kort varsel ved akut opstået sygdom eller andre særlige situationer, hvor der opstår behov for vikardækning. Vi dækker dag-, aften- og nattevagter alle årets 365 dage, både planlagte og akutte vagter. Vi sørger for at skabe trygge rammer, ro og sikkerhed for både borgere og personale gennem en faglig pædagogisk tilgang. Vores personale indgår i kerneopgaven på stedet og respekterer de gældende normer og værdier.

Afspil video om Cecilie_Vikar

Hos Vikar Netværket prioriterer vi høj faglighed, kontinuitet, relationsarbejde og tillid. Vi tilbyder servicemindede og tillidsfulde vikarer med relevant uddannelse og/eller erhvervserfaring. Uanset varighed og tidspunkt for indsatsen sørger vi for at finde vikarer med præcis de kompetencer I efterspørger. Vi dækker opgaver inden for det socialpædagogiske og sundhedsfaglige felt, og er specialister i at varetage opgaver inden for børn og unge samt voksenområdet.

Vikar Netværket træder til med kort varsel ved akut opstået sygdom eller andre særlige situationer, hvor der opstår behov for vikardækning. Vi dækker dag-, aften- og nattevagter alle årets 365 dage, både planlagte og akutte vagter. Vi sørger for at skabe trygge rammer, ro og sikkerhed for både borgere og personale gennem en faglig pædagogisk tilgang. Vores personale indgår i kerneopgaven på stedet og respekterer de gældende normer og værdier.

Afspil video om Somvikar

Erfarring og kompetencer

Vores personale går nysgerrigt og ydmygt til opgaven, for at forstå borgerens adfærd og behov, og arbejder med afsæt i en anerkendende tilgang med fokus på kerneopgaven. Samtidig er personalet vant til at håndtere konfliktfyldte problemstillinger, herunder også udadreagerende adfærd. Vi bestræber os på at tilgå jeres struktur med afsæt i organisationens værdigrundlag og med en engageret og faglig tilgang.

Vores personalegruppe har erfaring med autisme, pleje, sonde, lift håndtering, børn/unge og voksne med psykosociale udfordringer og tilknytningsforstyrrelser, kriminelle unge, misbrugere og andre komorbiditeter, hvor flere diagnoser optræder hos den enkelte borger.

  • Vikar Netværket tilbyder bl.a. personale med følgende kurser:
  • Medicin udlevering/håndtering.
  • Mentalisering
  • Konflikthåndtering
  • Førstehjælp