Vikar Netværket

Overvåget samvær – BL - §105 stk. 1 nr. 1

Hos Vikar Netværket tilbyder vi overvåget samvær jf. §105, stk. 1 nr. 1 i Barnets lov. Overvåget samvær henviser til en ordning, hvor samværet mellem et barn og en forælder bliver overvåget af en professionel. Samværet kan f.eks. finde sted i familiens hjem, plejefamilien, opholdssted etc, hvor den professionelle vil være til stede under hele samværsbesøget.

Hos Vikar Netværket lægger vi stor vægt på, at den professionelle, der kommer ud til opgaven, har de samme kulturelle og sproglige kompetencer, som familien selv. Dette er nemlig med til at sikre en mere tillidsfuld og naturlig interaktion under samværet.

Derudover lægger vi stor vægt på at skabe et miljø, hvor både barnet og familien kan føle sig trygge under samværet, og hvor der er god forståelse for familiens behov og baggrund.

 

Den professionelle der er på opgaven, dokumenterer de observationer der er gjort under samværet.