Vikar Netværket

Støttet samvær – BL §104, stk. 3

Vi tilbyder støttet samvær jf. §104, stk. 3 i Barnets lov. Støttet samvær henviser til en ordning, hvor samværet mellem barnet og forælderen bliver bistået og støttet af en professionel. Samværet kan foregå i familiens hjem, hos plejefamilien, opholdssted etc. I støttet samvær kan vi være med til at sikre formålet, nemlig at samværet kan foregå under trygge rammer, hvor forældrene får støtte til at etablere samt skabe en nærværende og omsorgsfuld relation til barnet.

 

Hos Vikar Netværket lægger vi stor vægt på, at den professionelle, der kommer ud til opgaven, har de samme kulturelle og sproglige kompetencer, som familien selv. Dette er nemlig med til at sikre en mere tillidsfuld og naturlig interaktion under samværet.